نوروفیدبک

نوروفیدبک neurofeedback

نوروفیدبک neurofeedback

نوروفیدبک Neurofeedback دستگاهی است که در تنظیم و رفع اشکالات مغز موثر است. مغز ما از تعداد بسیاری از سلول های عصبی تشکیل یافته که مجموعه آن شبکه های عصبی نامیده می شود. هر بخش مغز آدمی کارکرد متفاوتی دارند و فعالیت این قسمت ها سبب تولید امواج مغزی گوناگون می گردد. اگر این شبکه ها کار خود را درست انجام دهد و با هم هماهنگی داشته باشد مغز ما بدون نقص و مشکلی کار خود را انجام می دهد. اما عوامل مختلفی از قبیل استرس یا حتی ویژگی های ژنتیکی بر روی شبکه ها تاثیر گذاشته و سبب بروز اختلال در کارکرد این امواج و در نهایت بروز مشکل در کارکرد مغز می شود. نقض توجه و تمرکز، ضعف حافظه، اختلالات یادگیری و گاهی حتی مشکلات رفتاری از جمله این اختلالات می باشد. نوروفیدبک ما را از کارکرد مغزمان آگاه کرده و در صورت وجود نقض یا مشکل در اصلاح یا تنظیم آن ما را یاری می نماید.

کارکرد نوروفیدبک

به زبان ساده نوروفیدبک عملکرد مغز را به صورت امواج مختلف مغزی ترجمه کرده و سپس آن امواج را در قالب عناصر بازی کامپیوتری یا فیلم نشان می دهد. به تدریج و در طی فرآیند بازی کودک بصورت ناهشیار می آموزد که چگونه خود را با برنامه جدید هماهنگ نماید و در نتیجه این هماهنگی مغز عملکرد جدید را یاد می گیرد و رفته رفته خود را اصلاح و تنظیم می کند.

تعداد و مدت زمان جلسات

۳۰ تا ۴۰ جلسه به مدت ۴۵ دقیقه هر هفته ۲-۳ روز برای اخذ نتیجه مطلوب الزامی است بدیهی است که تعداد جلسات بسته به عوامل مختلفی مثل شرکت منظم در جلسات، شدت بیماری و انجام به موقع تکالیف و تمرین ها در منزل قابل تغییر می باشد.

توجه به این مهم ضروری است که رسیدن به نتایج مطلوب بستگی به همکاری خانواده و مراجعین با تیم درمانی بصورت همه جانبه دارد. شرکت در دوره های آموزش والدین، تمرین و بکارگیری تکنیک های آموزشی همراه حضور به موقع و بدون وقفه در جلسات و داشتن صبر و حوصله تا پایان درمان  تاثیر فوق العاده ای در بهبود و دریافت نتیجه بهتر دارد و با توجه به این نکته نیز بسیار ضروری است که تغییر در رفتارها در کودک امری تدریجی بوده و نیازمند صبر و پشتکار و همکاری می باشد.