روند وقت دهی

در مراجعه بار اول توصیه می شود که توسط یک متخصص یا فوق تخصص ویزیت شوید، سپس براساس طرح درمان به بخش های مربوط ارجاع داده خواهید شد.

واحد روانپزشکی و روانشناسی کودک و نوجوان

شماره تماس ۲۲۲۷۳۰۰۲ , ۲۲۹۲۳۵۸۴

واحد روانپزشکی و روانشناسی بزرگسال

شماره تماس ۲۲۹۲۳۶۰۲

واحد نورولوژی کودکان و بزرگسالان

شماره تماس ۲۲۹۲۳۵۷۲