همکاران

دکتر جواد علاقبندراد

متخصص اعصاب و روان

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عضو انجمن روانپزشکان امریکا

دکتر ونداد شریفی

متخصص اعصاب و روان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محسن جوادزاده

متخصص مغز و اعصاب

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان

عضو هیات علمی گروه اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پروانه فرهادبیگی

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی شناختی

دکتر زنگی آبادی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا کاظمی

متخصص اعصاب و روان

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان

فیروزه ضرغامی

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

آتوسا ربیعی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

نوژن منصوری پژوه

کارشناس روانشناسی بالینی

دکتر نسترن حبیبی

متخصص اعصاب و روان

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر آزاده صدیق نیا

متخصص اعصاب و روان

غزاله زرگری نژاد
کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

نغمه ترابی مزرعه ملکی

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی

نجمه خسروان مهر
کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی