کارگاه آموزش استراتژی های یادگیری در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه و اوتیسم

poster

انجمن کودکان و بزرگسالان بیش فعال و کم تمرکز (ADHDAAC) با همکاری کلینیک فوق تخصصی راد جهت تشکیل کارگاه یک روزه در راستای بالا بردن سطح آگاهی عموم در خصوص شیوه های آموزش به کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کم توجهی، اوتیسم و اختلالات یادگیری مجموعه سخنرانی از سوی رئیس انجمن بیش فعالی و کم توجهی و خانم نگین فهیمی مربی ریاضیات مدرسه چارلز آرمسترانگ بلمونت کالیفرنیا به مدت ۴ ساعت (۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) در تاریخ۲۱ آبان ماه ترتیب داده است.

در جدول زیر عناوین مطرح در کارگاه ارائه شده است:

عناوین کارگاه آموزش استراتژی های یادگیری در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه و اوتیسم

درک بچه هایى که ناتوانى یادگیرى دارند Understanding kids with learning disabilities
خلق (ایجاد) یک محیط یادگیرى امن Creating a safe environment for education
راهکارهاى یادداشت بردارى، شرکت در امتحانات و انجام تکالیف Strategies for note taking, test taking, and homework
استفاده از تکنولوژى براى کمک به یادگیرى Using Technology to support learning
داشتن ذهن خلاق به جاى ذهن ثابت Having a growth mindset and not a fixed mindset
آموزش دفاع از خود به بچه ها Teaching kids to self-advocate
آخرین باورها / روشهاى مورد استفاده در آمریکا براى بچه هایى با ناتوانیهاى یادگیرى Latest beliefs / methods used in US at schools for LD kids
تمرین و مغز Exercise and the brain
چگونگی کاهش اضطراب

How to reduce anxiety