نخستین همایش فرزندپروری

نخستین همایش فرزندپروری

نخستین همایش فرزندپروری

فرزند پروری

“باتمرکز ویژه برکودکان بیش فعال.  مضطرب و افسرده”

بوستان گفتگو

۲۸ دیماه

سرفصل مطالب

    • مروری بر مدلهای مختلف فرزندپروری (Universal-Indicated-Targeted)
    • مدلهای فرزندپروری در مشکلات رفتاری
    • SOS
    • Incredible years
   • َCBT combined with Anger Management
    • مدل فرزند پروری در افسردگی
   • Contextual Emotion Regulation Therapy (CERT)
    • مدل فرزندپروری در اختلالات اضطرابی
    • From Timid to Tiger

(تمامی جلسات همراه با نشان دادن کلیپ ویدیو-اسلاید-ایفای نقش و بعضآ فیلم سینمایی است)

مخاطبین

    • روانپزشکان کودک و نوجوان
    • روانپزشکان
    • متخصصین اطفال
    • روانشناسان بالینی
    • مشاوران مهد کودکها و مدارس
    • متخصصین علوم تربیتی