“در ذهن داشته باشید که با پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه به هیچ عنوان نمی توانید به تشخیص مطمئنی نسبت به وضعیت روانی خود برسید و برای ارزیابی بیشتر حتماً و حتماً باید به روانپزشک مراجعه کنید. ”

گزینه ۱: هرگز ، گزینه ۲: به ندرت ، گزینه ۳: گاهی ، گزینه ۴: اغلب ، گزینه ۵: همیشه

گزینه ای را انتخاب کنید که به بهترین شکل وضعیت شما را در ظرف ۶ ماه گذشته توصیف می کند.