کاردرمانی

کار درمانی

کار درمانی

کاردرمانی ، درگیر کردن کودک در بازی و فعالیتهایی که باعث رشد در زمینه های مورد نیازش می شود.

کاردرمانی تنها مخصوص کودکان با اختلالات خاص نیست ، هر کودکی به بازی و فعالیتهایی برای رشد استعدادهایش نیاز دارد.

کاردرمانی چه کمک هایی به شما می کند؟

     • راهنمای رشدی کودکان برای والدین ( از نوزادی تا بزرگسالی )
     • تسهیل رشد توانایی های ذهنی و شناختی کودکان ( نوزادان، مهد کودکی ها، پیش دبستانی ها و دبستانی ها)
     • تسهیل رشد و کمک به رشد نرمال کودکان بیش فعال ،اتیستیک ، آسپرگر، اختلالات یادگیری و …

آموزش و تفویت مهارت های شناختی و مغزی کودک

توجه و تمرکز

حافظه

مهارت های اجتماعی

مهارت های دستی

یادگیری و آموزش موارد درسی کودکان دبستانی

آمادگی کودک برای ورود به مدرسه ( سنجش )

سرعت پردازش ( ذهنی و حرکتی )

مهارت های عالی شناختی مغز ( تصمیم گیری، حل مساله و . . . )