قوانین برای فرزندان و تشویق آنها

قوانینی که والدین برای فرزندان وضع می کنند باید:

-تعدادشان زیاد نباشد
-منصفانه باشد
-قابل اجرا باشد
-قابل پیگیری باشد
-با جملات مثبت بیان شوند (مثلا میزت را جمع کن بجای گفتن میزت را شلوغ نکن)

بهترین نوع تشویق کودک، “توصیفی” است که یعنی:

-رفتار مطلوب را توصیف می کنیم
-کاملا روشن و برای یک رفتار مشخص تشویق میکنیم
-صادقانه تشویق می کنیم

-با صمیمیت تشویق میکنیم

 

دکتر محمدرضا کاظمی

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان