کارگاه آموزش استراتژی های یادگیری در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه و اوتیسم

poster

انجمن کودکان و بزرگسالان بیش فعال و کم تمرکز (ADHDAAC) با همکاری کلینیک فوق تخصصی راد جهت تشکیل کارگاه یک روزه در راستای بالا بردن سطح آگاهی عموم در خصوص شیوه های آموزش به کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کم توجهی، اوتیسم و اختلالات یادگیری مجموعه سخنرانی از سوی رئیس انجمن بیش فعالی و کم توجهی و خانم نگین فهیمی مربی ریاضیات مدرسه چارلز آرمسترانگ بلمونت کالیفرنیا به مدت 4 ساعت (9:00 الی 13:00) در تاریخ21 آبان ماه ترتیب داده است.

در جدول زیر عناوین مطرح در کارگاه ارائه شده است:

عناوین کارگاه آموزش استراتژی های یادگیری در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه و اوتیسم

درك بچه هايى كه ناتوانى يادگيرى دارند Understanding kids with learning disabilities
خلق (ايجاد) يك محيط يادگيرى امن Creating a safe environment for education
راهكارهاى يادداشت بردارى، شركت در امتحانات و انجام تكاليف Strategies for note taking, test taking, and homework
استفاده از تكنولوژى براى كمك به يادگيرى Using Technology to support learning
داشتن ذهن خلاق به جاى ذهن ثابت Having a growth mindset and not a fixed mindset
آموزش دفاع از خود به بچه ها Teaching kids to self-advocate
آخرين باورها / روشهاى مورد استفاده در آمريكا براى بچه هايى با ناتوانيهاى يادگيرى Latest beliefs / methods used in US at schools for LD kids
تمرين و مغز Exercise and the brain
چگونگي كاهش اضطراب

How to reduce anxiety