آگورافوبی

در آگورافوبی ترس یا اضطراب محسوس در مورد دو (یا تعداد بیشتری) از پنج موقعیت زیر به وجود می آید: ادامه مطلب

آلزایمر (Alzheimer’s Disease)

بیماری آلزایمر شایعترین و مهمترین بیماری تحلیل برنده مغز است به گونه ای که طبق آمارهای غربی،‌ حدود ۸ درصد انسانها بعد از 85 سالگی دچار آن می شوند. ادامه مطلب

آمبولی مغزی Embolism

آمبولی مغزی انسداد یک رگ مغزی بدلیل جابجایی توده ای از یاخته ها و عناصر خونی،‌ میکروبها،‌ لخته جدا شده و یا حباب چربی یا هوا می باشد ادامه مطلب

اختلال ارتباط اجتماعی (عملی)

مشکلات مداوم در استفادة اجتماعی ارتباط کلامی و غیرکلامی به صورتی که با تمام موارد زیر آشکار می شوند: ادامه مطلب

اختلال ادواری خو

حداقل به مدت ۲ سال (در کودکان و نوجوانان حداقل یک سال) چند دوره همراه با نشانه های هیپومانیک وجود داشته است که ملاک های دورة هیپومانیک وجود داشته است ادامه مطلب

اختلال ارتباطات

اختلالات ارتباطات، کمبودها در زبان، گفتار و ارتباط را شامل می شوند. گفتار، تولید بیانگر صداهاست و شمرده صحبت کردن، فصاحت آوا، و کیفیت طنین را شامل می شود. ادامه مطلب

اختلال استرس پس از آسیب

مواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، جراحت جدی، یا خشونت جنسی به صورت یکی (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر: ادامه مطلب

اختلال استرس حاد

مواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، صدمة جدی، یا خشونت جنسی به صورت یک (یا تعداد بیشتری از موارد زیر: ادامه مطلب