مالتیپل اسکلروسیس ام اس (MS)

شایع ترین دوره پیدایش بیماری بین ۲۰ تا ۳۵ سالگی می باشد ولی موارد نادری نیز در کودکان و افراد مسن گزارش شده است. شیوع MS در زنان تقریبا دو برابر مردان است. اطلاعات بیشتر

میگرن طولانی یا پیوسته Status Migrainosus

در این بیماری افراد برای چندین ماه گرفتار سردردهای میگرنی می شود که هفته ای چندبار بروز می کنند. اطلاعات بیشتر

میگرن کودکان Childhood Migraine

میگرن کودکان نادر نیست و بشکل سردردهای عودکننده بویژه در ناحیه پیشانی،‌ استفراغ های دوره ای،‌ دردهای شکمی دوره ای، سرگیجه و یا رنگ پریدگی ممکن است نمود یابد. اطلاعات بیشتر