نوشته‌ها

بزرگی یا کوچکی اندازه دور سر

بزرگی یا کوچکی اندازه دور سر

مشکل شایعی به نام “بزرگی یا کوچکی اندازه دور سر” در شیرخواران و کودکان یکی از دلائل نسبتاً شایع مراجعه یا ارجاع کودکان به نورولوژیست کودکان اندازه دور سر در کودکان و بخصوص در شیرخواران کم سن است. بزرگی دور سر اصطلاحاً “ماکروسفالی”، و کوچک بودن آن “میکروسفالی” خوانده می شود. دلائل ماکروسفالی و میکروسفالی […]