نوشته‌ها

تشویق کودکان به کتاب خوانی

عادت مطالعه و کتاب خوانی در کودکان بسیار ارزشمند است و اثرات مثبت فراوانی بر روی کودکان و آینده ی آن ها دارد. مطالعه ضمن افزایش دانش و آگاهی در کودکان ،توجه و تمرکز او را افزایش می دهد ، گنجینه ی لغات را زیاد می کند و بر روی ارتباط اجتماعی و گفتار کودک اثر چشمگیری می گذارد. وقت کودک را به بهترین شکل ممکن پر می کند و زمینه ساز پیش رفت های آتی او در یادگیری ، تحصیل و شغل خواهد بود.
والدین وظیفه دارند این عادت را در فرزندشان ایجاد و تقویت نمایند. عادت مطالعه و کتاب خوانی در کودکان بسیار ارزشمند است و اثرات مثبت فراوانی بر روی کودکان و آینده ی آن ها دارد. مطالعه ضمن افزایش دانش و آگاهی در کودکان ،توجه و تمرکز او را افزایش می دهد ، گنجینه ی لغات را زیاد می کند و بر روی ارتباط اجتماعی و گفتار کودک اثر چشمگیری می گذارد. وقت کودک را به بهترین شکل ممکن پر می کند و زمینه ساز پیش رفت های آتی او در یادگیری ، تحصیل و شغل خواهد بود.
والدین وظیفه دارند این عادت را در فرزندشان ایجاد و تقویت نمایند.

کتاب خواندن را برای بچه ها به تفریح بدل کنید:

از بچه ها بخواهید آن چه را خوانده اند یا شما قبلا برای شان خوانده اید برای شما تعریف کنند و با اشتیاق گوش فرا دهید.

از کودک بخواهید کتاب را با صدای بلند برای دیگران بخواند.

از کودک بخواهید که داستانی را که خوانده به شکل دلخواه خودش تغییر داده و داستان جدیدی بگوید.

از کودک بخواهید نقش شخصیت های داستان را به صورت نمایش بازی کند و خودتان هم در این کار با او هم راه بشوید.

برای کودکان مجله و روزنامه های متناسب با سن بخرید و آن ها را مشترک مجلات بکنید.

گاهی باهم کتاب بخوانید.

به کتاب احترام بگذارید.

برای فرزندتان فهرستی از کتاب هایی که خوانده و یا شما برای او خوانده اید تهیه کنید.

برای علاقه مند کردن کودکان به کتاب می توانید ابتدا کتاب هایی که بر اساس آن ها فیلم یا کارتون ساخته شده را بخرید.

نوار قصه را جایگزین تماشای تلویزیون بکنید.

بچه ها را تشویق بکنید پاسخ سوالات خود را از کتاب بگیرند و نه از شما

خوش حالی خود را از این که کودک تان لغات جدیدی از کتاب یاد گرفته نشان بدهید.

محیط مناسب برای خواندن فراهم کنید.

 

دکتر محمدرضا کاظمی

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان