نوشته‌ها

مشکلات رفتاری کودکان مانند کج خلقی

گاهی لازم است والدین برخی مشکلات رفتاری را در کودکان مدیریت کنند. این مشکلات لزوما نشانه ی اختلال روان پزشکی در کودک نیستند و ممکن است بخشی از سیر طبیعی رشد و تکامل کودک باشند ولی برای والدین ایجاد چالش می کنند و برخورد نامناسب با آن ها ممکن است زمینه ساز مشکلات بزرگ تر در سال های بعد باشد. پس لازم است والدین علل و نحوه ی برخورد مناسب با این مسائل را بدانند؛ یکی از این مسائل ” کج خلقی” است.

كج خلقي از مشكلات رفتاري شايع است و بخصوص در كودكان لجباز بيشتر ديده مـي شـود . كـج خلقـي مجموعه ای از رفتارها را از نق زدن، گريه كردن، پا كوبيدن تا پرت كردن اشياء و افتـادن روي زمـين، جيـغ كـشيدن و حـبس كردن نفس را در بر مي گيرد. معمولا كودك با هدف دست يابي به خواسته هايش اينكار را انجـام مـي دهـد. در مواجهه با اين رفتار لازم است والد اين پيام را به كودك منتقل كند كه رفتار او غير قابل قبول اسـت . هـدف اين است كه تواتر و شدت رفتار را كاهش دهيم.

برای مدیریت این رفتار لازم است والدین نکاتی را به کار ببندند:

• رفتارهاي مطلوب كودك را مورد توجه قرار داده و آنها را تشويق كنيد.

  • حملات كج خلقي معمولا زماني اتفاق مي افتند كه كودك گرسنه يا خسته است.
  • از خـواب و خوراك كودك مطمئن شويد.
  • زمان ها يا موقعيت هائي را كه كج خلقي در آنها بيشتر اتفاق مي افتنـد را شناسـائي كنيـد مثلا موقع غروب يا وقتي خسته است و براي اين زمانها و موقعيـت هـا از قبـل برنامـه ريـزي كنيد.
  • سريعا مداخله كنيد. قبل از آنكه كج خلقي شروع شود بهانه جوئي آغـاز مـي شـود در اين زمان سريعا حواس كودك را به موقعيت ديگري معطوف كنيد و با مداخله سـريع مـانع ادامه يافتن جريان بدخلقي شويد.
  • وقتی کج خلقی کودک شروع شد به این رفتار او توجهی نشان ندهید و در عين حال مراقب رفتارهاي خطرناك از سوي او باشيد (اجازه رفتار خطرناك را به او ندهيد).
  • اجازه ندهيد كودك به اين وسيله از مسئوليت خود معاف شود.
  • سعي كنيد آرام باشيد و خونسردي خود را حفظ كنيد. مطمئن باشید زندگي مسير طبيعـي خـود را پيـدا خواهد کرد.
  • بپذيريد كه كودك ناراحت است و از او عصباني نشويد و بعد از پايان بد خلقـي بـا او همـدلي كنيد و بگوئيد متأسفيد كه اينقدر عصباني بوده است و در صورتيكه كودك شـما بيـشتر از چهار سال سن دارد از او بپرسيد چه كار بهتري مي توانست انجام دهد.
  • به كودك كمك كنيد با گفتن كلمات احساس خود را بيان كند.

 

دکتر محمدرضا کاظمي

فوق تخصص روانپزشکي کودکان و نوجوانان