خدمات بین المللی کلینیک فوق تخصصی راد

– کلیه خدمات درمانی کلینیک راد به غیر از تحریک مغناطیسی مغز و نوار مغزی بصورت آنلاین نیز قابل ارائه می باشند.

– کلیه بیماران جدید ابتدا باید توسط پزشک متخصص ویزیت شده و طبق تشخیص پزشک خدمات بعدی ارائه خواهند شد.

– برای ارائه خدمات آنلاین از زیرساخت Google Meet استفاده میشود.

– هزینه ارائه کلیه خدمات به بیماران بین المللی بصورت ارزی یا معادل ریالی قابل پرداخت می باشند.

جهت شروع درمان بصورت آنلاین درخواست خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

online.radclinc@radclinic.ir

و یا به شماره ۱۷۱۷۶۳۸۹۰۴۳+ به صورت صوتی یا متنی ارسال نمایید.

خدمات درمانی کلینیک فوق تخصصی راد

  • ارزیابی های روانشناختی

  • مشاوره و روان درمانی

  • نوار مغزی

  • کار درمانی

  • گفتار درمانی

  • تحریک مغناطیسی مغز

کلینیک فوق تخصصی راد

کلینیک فوق تخصصی راد – دکتر جواد علاقبندراد

کلینیک فوق تخصصی راد یک کلینیک خصوصی چند تخصصی و فوق تخصصی است. اگرچه بنا به تاریخچه و حجم اصلی بیماران مراجعه کننده، کودکان و نوجوانان مبتلا به طیفی متنوع از مشکلات روانپزشکی غالب بیماران کلینیک را تشکیل می دهند اما به دلیل وجود تیم تخصصی با گرایشات مختلف کلیه بیماران روانپزشکی و نورولوژی در همه سنین تحت پوشش خدمات جامع و روزامد این کلینیک قرار می گیرند.

ما که هستیم؟

همکاران تخصصی و فوق تخصصی ما در کلینیک جمعی هستند از شاخص ترین اساتید دانشگاه و مجرب ترین آنها که در حوزه کاری خود شناخته ترین افراد و مرجع بحساب می آیند. هدف ما از تشکیل این جمع در قالب یک کلینیک جامع بهبود شرایط کودکان و نوجوانانی است که با انواع مختلف مشکلات اعصاب و روان، یادگیری، حسی، حرکتی، رشد و مغزی روبرو هستند. همینطور روانپزشکان، متخصصین مغز و اعصاب و روانشناسان ما بهترین خدمات درمانی را به کلیه مراجعین بزرگسال ارائه می دهند. هدف ما فراهم کردن بهترین درمان ممکن با عالی ترین استانداردها، آموزش و حمایت از خانواده ها توانمند سازیآنهاست.

ما چه می کنیم؟

نخستین اصل انجام کار بصورت تیمی است و از همین روی کلیه فعالیت های ما بصورت تیمی انجام می شود. به طور طبیعی پزشکان فوق تخصصی و تخصصی ما هدایت تیم درمان را بر عهده دارند اما بسیار بدیهی است که برای ارایه درمان مؤثر و جامع نیاز به همکاری یک تیم چند تخصصی و هماهنگ وجود دارد.

    • آموزش بیماران و خانواده ها اصل بعدی است. ما بر این باوریم که آگاهی و افزایش اطلاعات به تغییرات مثبت می انجامد. از طرف دیگر آنچه بیمار و خانواده اش از درمانگر انتظار دارند نیز چیزی فراتر از صرف درمان و کسب اطلاعات درباره جزییات بیماری و نحوه درمان است.
  • ما توجه داریم که برای بهبودی بیمار درمان های دارویی و غیر دارویی کافی نیستند. شبکه اجتماعی و خانوادگی بیمار نیز یا بصورت اولیه یا ثانویه دستخوش آشفتگی و ناهنجاری شده اند. بهبودی، از همین روی، حاصل نمی گردد جز با بهبود شرایط زندگی بیمار از جنبه های محیطی. بطور طبیعی امکان مداخله ما در این زمینه چندان گسترده نخواهد بود اما خود را متعهد می دانیم که همراه با بیمار وخانواده اش برای بهبود شرایط محیطی برنامه ریزی کنیم. در مواردی که امکان پذیر باشد ویزیت از منزل و پیگیری منظم تلفنی از جمله خدمات ما خواهد بود.