انجمن بیش فعالی کم توجهی برگزار می کند
سمینار دو روزه
نقص توجه و بیش فعالی: از خردسالی تا بزرگسالی
دارای امتیاز بازآموزی
جهت ثبت نام در سمینار به لینک زیر مراجعه کنید
http://iaadhd.ir/adhd-seminar/
در صورت داشتن هر گونه سوال با ایمیل انجمن مکاتبه کنید
http://iaadhd.ir/adhd-seminar/