سمینار اعتیاد در نوجوانان

سمینار اعتیاد در نوجوانان

سمینار اعتیاد در نوجوانان

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( واحد سلامت رواني اجتماعي و اعتياد مركز بهداشت جنوب تهران )  با همکاری کلینیک روانپزشکی کودک و نوجوان راد برگزار نمود:

کنفرانس علمی یک روزه پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان

دهم تیر ماه ۱۳۹۲

برنامه همایش :

زمان

 

موضوع سخنران
۸:۳۰ الی ۹:۰۰

 

افتتاحیه     دکتر محمد رضا قیوم زاده 
۹:۱۵ الی ۹:۴۵ علل اعتیاد در نوجوانان (تکامل مغز- الگوی خانواده- علل روانی اجتماعی و اصول پیشگیری) دکتر جواد علاقبند راد
۱۰:۰۰ الی ۱۰:۴۵ اختلالات همراه ایذایی و اعتیاد در نوجوانان دکتر رزیتا داوری
۱۰:۴۵ الی ۱۱:۱۵ —————- استراحت و پذیرایی

 

۱۱:۱۵ الی ۱۲:۰۰ اختلالات همراه خلقی و اعتیاد در نوجوانان دکتر الهام شیرازی
۱۲:۰۰ الی ۱۲:۴۵ داروهای محرک و اعتیاد در نوجوانان دکتر غزال زاهد
۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰ راهکارهای عملی و مصاحبه انگیزشی در اعتیاد نوجوانان دکتر جواد علاقبند راد