پژوهش

شرایط پذیرش دانشجو جهت انجام پژوهش های بالینی در کلینیک فوق تخصصی راد

کلینیک فوق تخصصی راد با در دست داشتن حجم اطلاعات زیادی در حیطه روانپزشکی بزرگسال و علی الخصوص کودک و نوجوان آمادگی همیاری در امور پژوهشی دانشجویان دکترا رشته های مرتبط را دارا می باشد. لذا در این راستا و در پی رسیدن به یک همکاری دو سویه فی مابین طرفین در ابتدا پروپوزال تصویبی دانشجو در هیات پژوهش کلینیک راد مورد بررسی قرار می گیرد. پس از قبول همکاری از سوی هیات پژوهش، دانشجو می تواند اجرای طرح و جمع آوری اطلاعات از مراجعین کلینیک فوق تخصصی راد را آغاز کند.

  • ساعات و روزهای حضور دانشجو در کلینیک با هماهنگی قبلی امکان پذیر خواهد بود.
  • ابزار پژوهش حتما قبل از اجرا مورد بررسی قرار می گیرد و ممکن است از سوی هیات پژوهش نیز ابزار سنجش دیگری به پژوهش اضافه گردد.
  • کلینیک فوق تخصصی راد میزان در اختیار گذاشتن مراجعین را برای دانشجو تعیین خواهد نمود. بعضا حجم نمونه ممکن است از میزان تعیین شده در پروپوزال تصویبی بیشتر باشد.
  • تعهد اخلاقی دانشجو به محیط کلینیک فوق تخصصی راد و اطلاعاتی که در اختیار دارد و نام بردن از کلینیک فوق تخصصی راد با امضای (دانشجو و یکی از اساتید) این قرارداد مورد نظارت قرار می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق دانشگاه مبدا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
  • طبق این قرارداد دانشجو موظف است پس از پایان کار ظرف حداکثر یک هفته، گزارشی از پژوهش جهت انتشار در خبرنامه کلینیک فوق تخصصی راد به هیات پژوهش تحویل دهد.
  • اطلاعات کسب شده طی پژوهش به هیچ عنوان از کلینیک فوق تخصصی راد خارج نمی گردد و کلینیک با در دست داشتن تیم خبره در این زمینه شرایط آنالیز داده ها را نیز برای دانشجو فراهم می سازد.
  • متناسب با موضوع پروپوزال ممکن است متخصص و یا متخصصین از کادر کلینیک فوق تخصصی راد در پژوهش مشارکت داشته باشند لذا دانشجو موظف رعایت حقوق اخلاقی و مادی همکاران می باشد.