اختلال سلوک یک اختلال رفتاری و هیجانی جدی است که می تواند در کودکان یا نوجوانان رخ دهد. یک کودک دارای این اختلال ممکن است یک الگوی رفتاری ناخوشایند و خشونت آمیز را نشان دهد و در پیروی از قوانین مشکل داشته باشد.

برای کودکان و نوجوانان این غیر معمول نیست که گاهی اوقات در طول دوران رشد خود، مشکلات مرتبط با رفتار داشته باشند. با اینحال، رفتار زمانی اختلال سلوک در نظر گرفته می شود که طولانی مدت است و حقوق دیگران را نقض می کند، برخلاف هنجار های پذیرفته شده رفتار،عمل می کند و در زندگی روزمره کودک یا خانواده، اختلال ایجاد می کند.

 

علایم اختلال سلوک چیست؟

علایم اختلال سلوک به سن کودک و اینکه اختلال خفیف، متوسط، یا شدید است بستگی دارد.

به طور کلی علایم اختلال سلوک به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

رفتار تهاجمی: این ها رفتارهایی هستند که تهدید می کننند یا بطور فیزیکی آسیب می رسانند. و ممکن است شامل نزاع، قلدری، داشتن رفتار ظالمانه با دیگران یا حیوانات، استفاده از سلاح و مجبور کردن دیگری به انجام فعالیت جنسی.

رفتار مخرب: شامل تخریب عمدی اموال مانند ایجاد حریق (آتش سوزی عمدی)، و خرابکاری(آسیب رساندن به اموال شخصی)

رفتار فریبنده: این ممکن است شامل دروغگویی، و دزدی تکرار شونده و شکستن شیشه خانه ها یا اتومبیل ها به منظور سرقت باشد.

نقض قوانین: این شامل مقابله کردن با قوانین پذیرفته شده در جامعه یا مشارکت در رفتاری است که برای سن فرد مناسب نیست. این رفتارها ممکن است شامل گریختن از مدرسه، شوخی های زننده، یا فعالیت جنسی در سنین پایین باشد.علاوه بر این بسیاری از کودکان دارای اختلال سلوک، تحریک پذیراند، اعتماد به نفس پایینی دارند و مکررا تمایل دارند بدخلقی کنند. برخی ممکن است سومصرف مواد مخدر و الکل داشته باشند. کودکان دارای اختلال سلوک اغلب از درک اینکه چگونه رفتارآنان می تواند به دیگران آسیب برساند عاجز هستند. و بطور کلی احساس گناه یا عذاب وجدان کمی درباره آسیب رساندن به دیگران دارند.

 

 

علل اختلال سلوک چیست؟

علت دقیق اختلال سلوک شناخته شده نیست. اما اعتقاد بر این است که ترکیبی از عوامل بیولوژیکی-ژنتیکی، محیطی، روانشناختی و اجتماعی در آن نقش دارند.

بیولوژیک: بعضی از مطالعات نشان می دهند که نقص یا صدمه به مناطق خاصی از مغز می تواند موجب اختلالات رفتاری شود. اختلال سلوک می تواند مرتبط شود با مناطق خاصی ازمغز شامل تنظیم کردن رفتار، کنترل تکانه و هیجان، باشد. اگر مدار های سلول های عصبی در این مناطق مغز به درستی کار نکند، علایم اختلال سلوک ممکن است رخ دهد.علاوه بر این بسیاری از کودکان و نوجوانان دارای اختلال سلوک همچنین دارای اختلالات روانی دیگر مانند اختلال بیش فعالی/نقص توجه، اختلالات یادگیری، افسردگی، سومصرف مواد، یا اختلالات اضطرابی هستند  که ممکن است به علایم اختلال سلوک کمک کنند.

ژنتیک: بسیاری از کودکان و نوجوانان دارای اختلال سلوک دارای اعضای نزدیک خانواده با اختلالات روانی هستند، شامل اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، اختلالات مصرف مواد، و اختلالات شخصیت. این اشاره می کند به اینکه آسیب پذیری به ابتلا به اختلال سلوک ممکن است تا حدی ارثی باشد.

محیط: عواملی مانند زندگی خانوادگی ناکارآمد، مورد سواستفاده قرارگرفتن دردوران کودکی، تجربیات تروماتیک، سابقه خانوادگی سومصرف مواد، و انظباط متناقض در والدین، ممکن است به پیشرفت اختلال سلوک کمک کند.

روانشناختی: بعضی کارشناسان معتقدند که اختلالات سلوک می تواند مشکلات را با آگاهی اخلاقی منعکس کند.(به ویژه فقدان احساس گناه و عذاب وجدان) و نقص در پردازش شناختی.

اجتماعی: وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین و پذیرفته نشدن به وسیله همسالان ، که به نظر می رسد از عوامل خطر برای پیشرفت اختلال سلوک است.

میزان شیوع اختلال سلوک چقدر است؟

تخمین زده شده است که۱۶-۲درصد کودکان در ایالات متحده، دارای اختلال سلوک هستند. این اختلال در پسران شایع تر از دختران است و اغلب در اواخر کودکی و اوایل نوجوانی رخ می دهد.

اختلال سلوک چگونه درمان می شود؟

درمان اختلال سلوک مبتنی بر عوامل متعددی است که شامل سن کودک، شدت علایم، و همچنین توانایی کودک در مشارکت، و تاب اوردن در درمان های ویژه، در مان معمولا شامل ترکیبی از موارد زیر است:

رواندرمانی

رواندرمانی با هدف کمک به کودک با هدف یاد گیری راه های مناسب تربرای بیان و کنترل خشم؛ یک نوع درمان به نام درمان  شناختی-رفتاری با هدف تغییر تفکر یا شناخت کودک برای بهبود مهارت حل مساله، مدیریت خشم، مهارت های استدلال اخلاقی و کنترل تکانه است. خانواده درمانی ممکن است برای کمک به بهبود تعاملات و ارتباطات خانوادگی استفاده شود.

در میان اعضای خانواده یک تکنیک درمانی ویژه که ،آموزش مدیریت در والدین نامیده می شود. که به والدین می آموزد چگونه رفتار کودک خود را به طور مثبت در خانه تغییر دهند.

درمان دارویی

اگرچه هیچ دارویی برای درمان اختلال سلوک به طور رسمی تایید نشده است. داروهای گوناگون ممکن است برای درمان بعضی از نشانه های ناراحت کننده (تکانشگری، پرخاشگری) و همچنین سایر بیماری های روانی که ممکن است وجود داشته باشند؛ مانند اختلال بیش فعالی یا اختلال افسردگی اساسی استفاده شوند.

منبع: webmd