خانواده درمانی یا مشاوره خانواده یک شکل از درمان است که برای رسیدگی به مسایلی که بر سلامت و عملکرد خانواده موثر است طراحی شده، این درمان می تواند به خانواده هایی که در یک مرحله دشوار و چالش برانگیز قرار دارند، مانند دست و پنجه نرم کردن با مشکلات روانی یا رفتاری هر یک از اعضای خانواده کمک کننده باشد.