اعتیاد در نوجوانان

برای خانواده ها مقابله با جوانی یا نوجوانی که مشکل مصرف مواد دارد، سخت خواهد بود. دانستن اینکه شما در این موقعیت تنها نیستید و کمکهای تخصصی برای شما و خانواده شما در دسترس است، مهم است. درمان در مرکز فوق تخصصی راد یک فرآیند داوطلبانه است و نوجوان و جوان می تواند درمان را در هر زمانی ترک کند. اما ما به انگیزه جوان برای ماندن در درمان را نیز بها می دهیم . این مرکز برای جوانانی (تا سن 24 سالگی) که به شدت از مواد آسیب دیده اند، خدماتی را ارائه خواهد داد. هدف از این خدمات کاهش خطرات زندگی مرتبط با مصرف مواد در زندگی جوانان است. ما به آنان کمک  می کنیم که خود به اهداف درمان دست یابند. از آنجائیکه مشکلات مصرف مواد و سلامت روان در هم تنیده شده اند، درمانی در جهت رسیدگی به هر دو جنبه به طور همزمان فراهم خواهیم آورد

خدمات مرکز:

برنامه درمانی شامل اجزای زیر می باشد:

–         درمان خانوادگی و فردی

–         گروه درمانی و تمرین مهارت ها

–         حمایت در خانه، مدرسه

–         پشتیبانی آموزشی

–         فراهم سازی امکان شغل یابی، و یافتن دیگر فرصت های زندگی

–         ارزیابی های متعدد سلامت روان

–         مشاوره داروئی

–         برنامه ارتقای سلامت

در برنامه درمانی، نوجوان یا جوان با درمانگران در زمان های منظمی، جهت مشاوره فردی یا خانوادگی ملاقات می کند.

گروه درمانگران شامل :

–         مددکار اجتماعی

–         درمانگر سوء مصرف مواد

–         روانپزشک (فوق تخصص)

–         روانشناس

–         مشاور

–         خانواده درمانگر

–         پرستار

–         کاردرمانگر یا تفریح درمانگر