مشاوره و روان درمانی

روان درمانی  شناختی- رفتاری که به اختصار CBT  خوانده میشود ، نوعی از رواندرمانی است که اثر بخشی آن در طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی و  مشکلات روانشناختی در کودکان و بزرگسالان ،  به اثبات رسیده است .این رویکرد ،  همانطور که از نام آن بر می آید ، ترکیبی از روشهای رفتار درمانی و شناخت درمانی را به کار می گیرد .از آنجا که فرض اصلی در شناخت درمانی این است که مشکلات روانشناختی در بسیاری از موارد نتیجه ی تحریفهایی در الگوهای فکری مراجع است ، درمانگر به کودک کمک می کند تا افکارش را به چالش بکشد و  پاسخ هیجانی و رفتارش را تغییر دهد . این درمانها گاه به تنهایی و گاه به همراه مداخلات دیگری چون درمانهای دارویی به کار می روند .

وقتی این درمانها برای کودکان و نوجوانان به کار میرود ، درمانگر ، کودک/ نوجوان  و والدین به صورت گروهی برای شناسایی و حل مشکلات با یکدیگر همکاری می کنند .

تکنیکهای بسیار زیادی در این رویکرد مورد استفاده قرار می گیرند . درمانگر بر اساس شرایط خاص هر کودک ، تکنیکهای مفید را بر می گزیند و با استفاده از تکالیف درمانی ، می کوشد تا اثرات درمان را به خارج از جلسات هفتگی گسترش دهد .

نداشتن عوارض ، کمک به پیش گیری از عود مشکلات و فعال بودن مراجع  از مزایای درمان های شناختی رفتاری به شمار می رود .