همکاران

دکتر جواد علاقبندراد

متخصص اعصاب و روان

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عضو انجمن روانپزشکان امریکا

دکتر ونداد شریفی

متخصص اعصاب و روان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محسن جوادزاده

متخصص مغز و اعصاب

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان

عضو هیات علمی گروه اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر آزاده صدیق نیا

متخصص اعصاب و روان

فلوشیپ سایکو سوماتیک(طب روان تنی)

دکتر محمدرضا کاظمی

متخصص اعصاب و روان

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر سیده عاصفه موسوی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر سمیه عرب زاده

متخصص اعصاب و روان

دکتر حمیده صدرعاملی

متخصص اعصاب و روان

دکتر فیروزه ضرغامی

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دکتری   تخصصی روانشناسی بالینی

دکتر آتوسا ربیعی

دکتری تخصصی گفتاردرمانی

دکتر شیما عطایی

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

دکتر رعنا دهکردی

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دکنری تخصصی روانشناسی بالینی

نغمه ترابی مزرعه ملکی

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی

نجمه خسروان مهر
کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی

آذین فتحی

کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سمیرا جمالو

کارشناس ارشد روانشناسی  بالینی

صبا سیدین

کارشناس گفتار درمانی

کارشناس ارشد گفتار درمانی

نوژن منصوری پژوه

کارشناس روانشناسی بالینی

فرزانه مردعلی

کارشناس کاردرمانی