کُره Chorea

کره به حرکات غیرارادی،‌ نامنظم،‌ جهنده و تندی گفته می شود که موجب پیدایش حرکات بی هدف و ناگهانی در عضلات سر،‌ گردن،‌ زبان و حتی ماهیچه های گلو و حنجره می گردد. اطلاعات بیشتر

لالی انتخابی

ناتوانی مداوم صحبت کردن در موقعیت های اجتماعی که انتظار صحبت کردن در آنها می رود (مثلاً در مدرسه) با اینکه صحبت کردن در موقعیت های دیگر وجود دارد. اطلاعات بیشتر

مالتیپل اسکلروسیس ام اس (MS)

شایع ترین دوره پیدایش بیماری بین ۲۰ تا ۳۵ سالگی می باشد ولی موارد نادری نیز در کودکان و افراد مسن گزارش شده است. شیوع MS در زنان تقریبا دو برابر مردان است. اطلاعات بیشتر

میگرن طولانی یا پیوسته Status Migrainosus

در این بیماری افراد برای چندین ماه گرفتار سردردهای میگرنی می شود که هفته ای چندبار بروز می کنند. اطلاعات بیشتر

میگرن کودکان Childhood Migraine

میگرن کودکان نادر نیست و بشکل سردردهای عودکننده بویژه در ناحیه پیشانی،‌ استفراغ های دوره ای،‌ دردهای شکمی دوره ای، سرگیجه و یا رنگ پریدگی ممکن است نمود یابد. اطلاعات بیشتر

ناتوانی عقلانی (اختلاالات عقلانی رشدی)

ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) اختلالی است که در طول دوره رشد شروع می شود و کمبودهای عقلانی و عملکرد انطباقی را در زمینه های مفهومی، اجتماعی، و عملی در برمی گیرد. اطلاعات بیشتر

هرزه خواری

بیماران دست به خوردن مداوم مواد غیر مغذی، غیرغذایی در طول دورة حداقل یک ماه می کنند. خوردن مواد غیرمغذی، غیرغذایی با سطح رشد فرد نامناسب است. اطلاعات بیشتر