نوشته‌ها

تاثیر فیلمهای ترسناک و خشن بر کودکان

تاثیر فیلمهای ترسناک و خشن بر کودکان

دیدن فیلم و ویدیو می تواند برای کودکان و نوجوانان تفریحی باشد که قوه تخیل و تصویرپردازی آنها را به کار اندازد. معذلک، مطالعات متعددی وجود دارند که نشان می دهد فیلمهای واجد صحنه های خشن یا ترسناک دارای اثرات منفی هستند که بعضی از این عوارض به شرح زیر می باشند: