نوشته‌ها

یادگیری اجتماعی

بر اساس نظریه ی “یادگیری اجتماعی” ما بسیاری از رفتارها را از دیگران و از طریق مدل سازی و الگوگیری فرا می گیریم.

فرزندان ما هم از گروه همسالان ، هم کلاسی ها ، دوستان و دیگران تاثیر می پذیرند.

جامعه نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای مثبت یا منفی فرزندان ما دارد.

کمک برای رفع ناهنجاری ها و نا به سامانی های اجتماعی در آینده ی فرزندان مان موثر است.

 

دکتر محمدرضا کاظمی

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان