نوشته‌ها

کارگاه کوچینگ بیماران مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD)

 

انجمن علمی روانپزشکان ایران، شاخه گیلان برگزار میکند:

 

عنوان کارگاه: کوچینک بیماران مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD).

با حضور مدعووینی از تهران (جناب آقای دکتر علاقبند راد).

ارائه گواهی معتبر از انجمن علمی روانپزشکان ایران، شاخه گیلان.

 

ویژه : روانپزشکان، دستیاران روانپزشکی، متخصصین اطفال، روانشناسان.

زمان : ۳ بهمن ۱۳۹۸. ساعت ۸ صبح الی ۱۳، همراه با پذیرایی میان وعده.

مکان : مرکز اموزشی درمانی شفای رشت

 

هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

دستیاران روانپزشکی: ۵۰ درصد مبلغ پایه &#۱۱۰۱۳; متقاضیان شرکت در این کارگاه با ورایز مبلغ فوق به شماره کارت زیر وارائه تصویر فیش

به واتساپ شماره تلفن ۰۹۱۱۱۴۵۲۱۵۷ ثبت نام خود را قطعی کنند.

شماره کارت: به نام خانم روشندل، بانک ملت.

۶۱۰۴_۳۳۷۹_۶۴۷۳_۷۹۴۲

 ظرفیت محدود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند