مدیریت زمان

مدیریت زمان

یکی از مهارت‌های مهم زندگی، مهارت “مدیریت‌زمان” است. مدیریت زمان کمک می‌کند از برنامه‌ی کاری‌مان عقب نمانیم و دچار استرس اضافی نشویم.

برای مدیریت زمان:
کارها را به تعویق نیندازید. هیچ شنبه‌ی موعودی وجود ندارد.
کارهای‌تان را روی کاغذ بنویسید و زمان انجام آن را مشخص کنید و مدت زمان تقریبی مورد نیاز برای آن کار را مشخص کنید.
همیشه زمانی برای وقایع غیر‌مترقبه و غیر‌منتظره در نظر بگیرید.

و اما:
کارها را اولویت‌بندی کنید: کارها را در چهار گروه شامل
۱ – کارهای مهم و فوری
۲- کارهای غیرمهم و فوری
۳- کارهای مهم و غیرفوری
۴- کارهای غیرمهم و غیر فوری
طبقه‌بندی کنید. بر اساس فوریت و اهمیت کارها را یکی‌یکی به انجام برسانید و خیال‌تان راحت باشد که کاری زمین نمی‌ماند.
انجام زمان‌بندی‌شده و طبق برنامه‌ی کارها سبب می‌شود با استرس کمتری کارها به سرانجام برسند.

دکتر محمدرضا کاظمي

فوق تخصص روانپزشکي کودکان و نوجوانان