اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی

ا.ب. پسر بچه ۸ ساله ای بود که نمی توانست شب ها در اتاقش بخوابد و مدتی بود که برای مدرسه رفتن بهانه تراشی می کرد. او ترس های فراوانی داشت که مبادا اتفاق بدی برای مادرش بیافتد. نگرانی اصلی اش این بود که مادرش در تصادف رانندگی دچار سانحه شود و یا خانه دستخوش […]

اختلال نقص توجه بیش فعالی ADHD

اختلال نقص توجه بیش فعالی

اختلال نقص توجه / بیش فعالی ( ADHD)، اختلال روانپزشکی شایعی در میان کودکان و نوجوانان است . پسرها بیش از دخترها احتمال دارد که مبتلا گردند . علایم و رفتارهای کودکانADHD  مشابه نیست زیرا این اختلال به سه نوع تقسیم میشود که هر دسته الگوهای رفتاری متفاوتی دارند :