لج بازی در کودکان

لجبازی از رفتارهای منفی شایع در کودکان است. در لج‌بازی کودک با استفاده از رفتارهایی سعی میکند که والدین را متقاعد کند که به خواسته‌هایش تن بدهند. داد و فریاد، گریه، روی زمین خوابیدن، پا کوبیدن، خود را زدن، قهر‌کردن رفتارهایی هستند که کودک لج‌باز برای رسیدن به خواسته‌اش از آن‌ها استفاده می‌کند. به لج‌بازی کودک توجه نشان ندهید. طوری رفتار کنید که گویی رفتارهای او را نمی‌بینید و صدای او را نمی‌شنوید.

به هیچ عنوان در مقابل لج‌بازی کوتاه نیایید. کودک باید بفهمد که با لج‌بازی به خواسته‌اش نخواهد رسید. اگر فرزند شما در خیابان جیغ می‌زند و پا می‌کوبد خجالت نکشید. شما مسئول جیغ‌زدن او نیستید، شما مسئول تربیت او هستید. نقطه‌ی‌ضعف خود را آشکار نکنید.

فرزند شما نباید بفهمد که شما از رفتار او در میهمانی و خیابان معذب می‌شوید و ممکن است به خواسته‌اش تن بدهید. بی‌توجهی به لج‌بازی در ابتدای کار سبب تشدید لج‌بازی‌های کودک می‌شود.اصلا دل‌سرد و نا‌امید نشوید.  حوصله کنید، حوصله کنید، حوصله کنید حتما به نتیجه می‌رسید.

تربیت معجزه‌آسا وجود ندارد. با کمی صبر، لج‌بازی کودک کنترل می‌شود و می‌آموزد که لج‌بازی راه رسیدن به خواسته نیست.

دکتر محمدرضا کاظمي

فوق تخصص روانپزشکي کودکان و نوجوانان