سکته مغزی Stroke

سکته مغزی یک واژه عمومی برای همگی آسیب های عروقی مغز شامل خونریزی و آمبولی می باشد که نشانه های نورولوژیک آنها بیش از ۲۴ ساعت باقی بماند. از علل سکته می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سن بالا، بیماری پرفشاری خون، مرض قند، افزایش چربی های خون ،‌ چاقی، الکل ،‌ سیگار ،‌ سکته قلبی

منبع: بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات به تالیف دکتر اکبر سلطان زاده، انتشارات نوردانش ۱۳۸۰