ناتوانی عقلانی (اختلاالات عقلانی رشدی)

ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) اختلالی است که در طول دوره رشد شروع می شود و کمبودهای عقلانی و عملکرد انطباقی را در زمینه های مفهومی، اجتماعی، و عملی در برمی گیرد. ادامه مطلب