سکته مغزی Stroke

سکته مغزی یک واژه عمومی برای همگی آسیب های عروقی مغز شامل خونریزی و آمبولی می باشد که نشانه های نورولوژیک آنها بیش از ۲۴ ساعت باقی بماند. ادامه مطلب