صرع

صرع چهارمین اختلال رایج مغز و اعصاب است و در تمامی سن ها دیده می شود. صرع یک بیماری مزمن است که با حملات تشنجی مکرر همراه است و می تواند موجب مشکلات سلامتی دیگری نیز شود. این اختلال دارای طیفی است که انواع مختلف تشنج و میزان کنترل آن از فردی به فرد دیگر به صورت متفاوتی ظاهر می گردد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).