کُره Chorea

کره به حرکات غیرارادی،‌ نامنظم،‌ جهنده و تندی گفته می شود که موجب پیدایش حرکات بی هدف و ناگهانی در عضلات سر،‌ گردن،‌ زبان و حتی ماهیچه های گلو و حنجره می گردد. در این حالت بیمار نمی تواند زبان خود را بطور ثابت بیرون از دهان نگه دارد و اگر دست های خود را بصورت کشیده جلو بدن قرار دهد،‌ حرکات پیانویی در انگشتان وی مشاهده خواهد شد. معمولا بیمار برای پنهان کردن این نشانه ها بطور ارادی کارهای غیرمفیدی انجام می دهد تا با حرکات کره ای مخلوط گردد. در بیماری هانتینگتون که در سنین بالا دیده می شود حرکات کره ای شدیدتر،‌ نمایان تر هستند و بیشتر در تنه، سرو گردن و ریشه اندام ها بروز می کنند. کره هانتینگتون با زوال عقلی پیش رونده همراه است و افزون بر اختلال در حرکات،‌ اختلالات روانی و رفتاری به شکل افسردگی،‌‌ اشکالات شخصیتی و رفتارهای پارانویید و اسکیزوفرنی مانند نیز در آن دیده می شود.

منبع: بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات به تالیف دکتر اکبر سلطان زاده، انتشارات نوردانش ۱۳۸۰