اسکیزوفرنی

در طول دوره ۱ ماهه وجود دو ملاک زیر (یا تعداد بیشتر)، هر یک برای مدت زمان قابل ملاحظه ای (باید حداقل یکی از اینها باید (۱)، (۲)، یا (۳) باشد). ادامه مطلب